मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

 
यशोगाथा
अ.क्र. वर्ष कार्यालय यशोगाथा नांव विवरण
1 2015-16 ता.कृ.अ. जालना SHELIPALAN SHELIPALAN Download
2 2013-14 ता.कृ.अ. जालना DEMONISTRATION HARBHARA DEMO Download
3 2013-14 ता.कृ.अ. जालना तालुका कृषी जालना atma slide show hhh Download
4 2013-14 ता.कृ.अ. जालना यशोगाथा मधुमक्षिका यशोगाथा Download
5 2013-14 प्रकल्प संचालक जालना मूग शेती मार्गदर्शन कृषी विज्ञान केंद्राच्या व आत्मा यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविलेला कार्यक्रम Download